OmaTunne tarjoaa tunnevyöhyketerapiaa ja tunnemaalausta Oulussa!

Fyysiset ja psyykkiset kivut ja oireet voivat kertoa kehon tunnelukoista.
Yhteys kehon ja tunteen välillä voi olla katkennut. Palautetaan se yhdessä.
Uskalla tuntea!

Mitä Tunnevyöhyketerapia on?

Tunnevyöhyketerapia on Antti Pietiäisen modernista- ja psykologisesta vyöhyketerapiasta edelleen kehittämä ja nämä yhdistävä terapiamuoto. Tunnevyöhyketerapiassa avataan vähitellen kehon tunne- ja elämänkaarimuistia. Tämän prosessin seurauksena mahdollistuu paremman itsetuntemuksen ja itseymmärryksen kehittyminen. Fyysinen oireilu helpottuu ja saattaa jopa kokonaan loppua prosessin seurauksena.

Mitä Tunnemaalaus on?

Tunnemaalaus on hyvä ja turvallinen keino tutkia omaa elämää. Kuva kertoo juuri sen verran kuin kuvan tekijä on valmis siitä näkemään. Kuvaa ei tulkita vaan kuvan tekijä on itse asiantuntija kuvalleen. Terapeutti kyselee kuvasta ja maalaaja kertoilee siitä. Kaikille puhuminen ei ole se helpoin tapa ilmaista itseään, siksi kuva on erittäin hyvä väline tunneilmaisuun.